skip to Main Content
Ngữ Pháp ませんか

Ngữ pháp ませんか-Ngữ pháp N4

Học tiếng Nhật 365 xin giới thiệu đến các bạn mẫu ngữ pháp ませんか.

Ngữ pháp ませんか

Ý nghĩa: Tôi nghĩ là……, bạn cũng nghĩ vậy chứ?.

Cấu trúc:

 V-ます+ませんか?

A-く        +ありませんか?

Na-な じゃ + ありませんか?

Nじゃない + ありませんか?

Cách dùng:

Sử dụng khi đòi hỏi sự đồng ý ở người nghe với ý “tôi nghĩ là …, bạn cũng nghĩ như vậy đúng không?”

Ví dụ:

A: 最近、自転車通勤する人が増えていませんか。

A: Gần đây những người đi xe đạp đi làm tăng lên nhiều nhỉ?

B: そうですね。昔は少なかったのに。

B: Ừ, đúng là vậy, ngày xưa thì có 1 tí..

A: ちょっと寒くないですか。

A: Cậu có thấy lành lạnh không?

B: そうですね。窓、しめましょうか。

B: Ừ ừ, có. Mình đóng cửa sổ nhé.

Chú ý:Văn nói thường dùng thể “ない?” nam giới hay dùng “…ないか?”

A: この上着、誰のですか。

A: Cái áo khoác này của ai thế?

B: 田中さんのじゃないか。さっきここに座ったから。

B: Không phải của anh Tanaka à, tại lúc nãy thấy anh ý ngồi đây.

Hy vọng qua bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về mẫu ngữ pháp ませんか.

Xem thêm Ngữ pháp ましょうか

Tham khảo ngay Khóa học N4 cấp tốc nhé!

Chúc các bạn học tốt!

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search