skip to Main Content
Ngữ Pháp まい

Ngữ pháp まい・ではあるまいか-Luyện thi JLPT N2

Qua bài viết này hãy cùng Học Tiếng Nhật 365 học ngữ pháp まい・ではあるまいか nhé!!! Chúng tôi sẽ  mang đến cho các bạn cách sử dụng, ý nghĩa, cấu trúc của ngữ pháp まい・ではあるまいか, bên cạnh đó là các câu ví dụ trong các trường hợp cụ thể thường sử dụng trong cuộc sống. Để giúp ích cho việc học tiếng nhật, các bạn hãy tham khảo sách tại nhà sách Daruma nhé!!!

Ngữ pháp まい・ではあるまいか

1. Ý nghĩa:Chẳng phải là…hay sao – Liệu chăng…”

2. Cách sử dụng

  • Ngữ pháp まい・ではあるまいか điễn đạt sự suy đoán của người nói. Người nói cho rằng “chắc là thế” hoặc “chẳng phải là như thế hay sao?”. Là cách kết luận hoặc lập luận của người nói. Ngữ pháp まい・ではあるまいか là cách nói trang trọng và mang tính văn viết.
  •  Thường đi nhiều với dạng「あるまいか」「ではあるまいか」v.v.
  • Ngữ pháp まい・ではあるまいか có nghĩa tương tự với:  「~ないだろうか」「~ではないかだろうか」

3. Cách kết hợp

Vる+まい

VII     Vるまい・ますまい

VIII     するまい・すまい

Aくあるまい

Naではあるまい

Nではあるまい

♥♥Hãy cùng tham gia Khóa học cấp tốc N2 để nâng cao trình độ tiếng nhật các bạn nhé!!♥♥

★Chú ý

♦♦♦♦♦ない=あるまい|行かない=行くまい♦♦♦♦♦

  • 何度も計算しなおしたのだから、間違いはないだろう。

→何度も計算しなおしたのだから、間違いはあるまい

Tôi đã tính lại nhiều lần rồi nên chắc không có lỗi sai đâu.

  • だれも信じてくれないだろうが、これは本当の話だ。

→だれも信じてくれまいが、これは本当の話だ。

Có lẽ chẳng có ai tin tôi cả nhưng đó là sự thật.

Nếu bạn đang loay hoay tìm kiếm cho mình phương pháp để có thể nói chuyện như người bản xứ thì hãy đến với luyện nói tiếng Nhật nhé!!!

4. Ví dụ

  • 彼はベテランの登山家だから、あんな低い山で遭難することはあるまい

→  Ông ấy là nhà leo núi nhiều kinh nghiệm nên việc gặp nạn trên núi thấp cỡ đó chắc là không có đâu.

  • 小さな地震が続いている。大きな地震が起こるのではあるまいか

→  Vẫn tiếp diễn các địa chấn nhỏ, chắc là không có việc xảy ra động đất lớn.

  •  こんなまずいレストランへは二度と来るまい

→  Cái nhà hang tồi cỡ này thì không muốn đến lần thứ hai.

  • ケーキは買うまいと思っても、見るとつい買ってしまう。

→  Đã định không mua bánh ngọt rồi, nhìn thấy lại sơ ý mua mất.

  • 彼は何も言うまいと思っているらしい。
→  Hình như anh ấy không định nói gì.

Để học tiếng nhật một cách hiệu quả, các bạn hãy tham khảo phương pháp học tiếng nhật nhé!!!!

Xem các bài đã đăng: Tổng hợp ngữ pháp N2

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search