skip to Main Content
Ngữ Pháp ぐらい

Ngữ pháp ぐらい・くらい-Luyện thi JLPT N2

Qua bài viết này hãy cùng Học Tiếng Nhật 365 học ngữ pháp ぐらい・くらい nhé!!! Chúng tôi sẽ  mang đến cho các bạn cách sử dụng, ý nghĩa, cấu trúc của ngữ pháp ぐらい・くらい, bên cạnh đó là các câu ví dụ trong các trường hợp cụ thể thường sử dụng trong cuộc sống. Để giúp ích cho việc học tiếng nhật, các bạn hãy tham khảo sách tại nhà sách Daruma nhé!!!

Ngữ pháp ぐらい・くらい

1. Ý nghĩa:ít ra…/tối thiểu…

Thể hiện mức độ nhẹ, mức độ thấp nhất

2. Cách sử dụng

 • Sử dụng ngữ pháp ぐらい・くらい khi nêu lên những ví dụ cực đoan, để biểu thị ý “ở mức tối thiểu…”.
 • Ngữ pháp ぐらい・くらい đi kèm với từ thể hiện suy nghĩ của người nói cho rằng mức độ thấp. Khi đi với danh từ thì thường dùng  ぐらい

3. Cách kết hợp

N

Thể thông thường(Na + な)

ぐらい

くらい

♥♥Hãy cùng tham gia Khóa học cấp tốc N2 để nâng cao trình độ tiếng nhật các bạn nhé!!♥♥

4. Ví dụ

 • うちに帰ってきたら、自分の靴ぐらいちゃんと並べなさい。

→ Sau khi trở về nhà, ít nhất thì hãy xếp giày của mình gọn gàng đi

 • 自分の部屋くらい自分で掃除しなさい。

→ Ít nhất thì cũng nên tự dọn dẹp phòng của mình đi.

 •  一回会ったくらいで結婚を決めるなんて、勇気があるよね。

→ Mới gặp 1 lần đã quyết định kết hôn thì can đảm quá nhỉ.

 • ひらがなくらいめないの?

→ Đến hiragana mà cũng không đọc được à?

 • 自分部屋くらい自分掃除しなさい。

→ Ít nhất thì cũng nên tự dọn dẹp phòng của mình đi.

Nếu bạn đang loay hoay tìm kiếm cho mình phương pháp để có thể nói chuyện như người bản xứ thì hãy đến với luyện nói tiếng Nhật nhé!!!

 • 一回ったくらい結婚めるなんて、勇気 があるよね。

→ Mới gặp 1 lần đã quyết định kết hôn thì can đảm quá nhỉ.

 • せめて チョコ くらいってくれ。

→ Ít nhất cũng mua hộ ít sô cô la đi mà.

 • 子供じゃないんだから、自分のことぐらい自分めなさい。

→ Con không còn là con nít, hãy tự mình quyết định, ít ra những chuyện của mình.

 • 「もう、11ですよ。」

「いいじゃないか。日曜日ぐらい、ゆっくりかせてくれよ。」

→ 11 giờ rồi đấy!

 Thì có sao đâu? Ít ra là ngày chủ nhật, để con ngủ thong thả đi.

 • りがくなるのなら、電話一本ぐらいかけてくれてもいいじゃないか。

→ Có về trễ thì ít ra cũng phải gọi cho tôi một cú điện thoại chứ.

 • 挨拶ぐらいしたらどうだ!

→ Tối thiểu anh cũng nên chào hỏi một lời.

Để học tiếng nhật một cách hiệu quả, các bạn hãy tham khảo phương pháp học tiếng nhật nhé!!!!

Xem các bài đã đăng: Tổng hợp ngữ pháp N2

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search