skip to Main Content
Ngữ Pháp をもとに

Ngữ pháp をもとに (して) -Luyện thi JLPT N2

Qua bài viết này hãy cùng Học Tiếng Nhật 365 tìm hiểu về ngữ pháp をもとにnhé!!! Chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn cách sử dụng, ý nghĩa, cấu trúc của ngữ pháp をもとに, bên cạnh đó là các câu ví dụ trong các trường hợp cụ thể thường sử dụng trong cuộc sống.

Ngữ pháp をもとに (して) – womotoni ngu phap

Ý nghĩa: Lấy … làm cơ sở, tài liệu… / Dựa trên / Căn cứ trên(Dựa trên một dữ kiện, nền tảng, một ý tưởng hay một nội dung câu chuyện nào đó để sáng tạo ra cái mới).

Cách sử dụng

  • Ngữ pháp をもとに biểu thị ý nghĩa “lấy 1 sự việc nào đó làm căn cứ, nguồn tư liệu, sự gợi ý”. Ngữ pháp をもとに không dùng với nguyên liệu mang tính vật chất thực tế. Vế sau thường là câu có động từ thể hiện ý nghĩa làm ra cái gì mới.
  • Ý nghĩa gần giống vớiづいてnhưng ngữ pháp をもとに thường đi cùng những cơ cở – căn cứ mang tính cụ thể (dùng làm nguyên liệu, đầu vào để tạo ra một cái gì đó), ít đi với những cơ cở – căn cứ mang tính tinh thần, trừu tượng.

Cấu trúc

Nをもとに(して)

 をもとにした    +   N

♥♥Hãy cùng tham gia Khóa học cấp tốc N2 để nâng cao trình độ tiếng nhật các bạn nhé!!♥♥

Ví dụ ngữ pháp をもとに (して)

  • ファンの人気投票をもとに審査し、今年の歌のベストテンが決まります。

→ Bảng xếp hạng ca khúc top ten năm nay sẽ được quyết định dựa trên sự thẩm tra phiếu bình chọn của fan.

  • ノンフィクションというのは事実をもとにして書かれたものです。

→ Thể loại Non fiction là loại được viết dựa trên sự thật.

  • 漢字をもとにしてひらがなとカタカナができた。

→ Hiragana và Katakana được tạo nên từ Kanji.

  • あのアメリカの映画は日本の実話をもとにして作られたものだそうだ。

→ Nghe nói bộ phim Mỹ đó được làm nên từ câu chuyện có thật ở Nhật Bản.

  • 試験の結果をもとにしてクラス分けを行います。

→ Chúng ta sẽ tiến hành chia lớp căn cứ trên kết quả thi.

  • 彼は本当にあったことをもとにした小説を書いた。

→ Ông ấy viết tiểu thuyết căn cứ trên những chuyện có thật.

So sánh ngữ pháp をもとに và に基づいて

〜をもとに(して)〜に基(もと)づいて
Cách dùngN + をもとにN     + に基(もと)づいて
Ý nghĩaDựa trên, căn cứ trên

~を参考して

Dựa vào, dựa trên, căn cứ trên

~したがって

Diễn tảLấy một sự vật, sự việc làm căn cứ, cơ sở, tư liệu cho phán đoán

 

Đây là cách nói mang tính văn viết ( hơi cứng)

Sử dụng khi phán đoán , đánh giá điều gì đó có cơ sở.

Ví dụ• この映画は有名な小説をもとにして作りました。

→ Bộ phim này được dựng dựa trên tiểu thuyết nổi tiếng.

• 史実をもとにした作品を書き上げた。

→ Tôi đã viết xong tác phẩm lấy dữ liệu dựa trên sự thật lịch sử.

 

• 法律にに基(もと)づいて判断する。

→ Đánh giá dựa trên pháp luật.

• 実験結果に基づいて見解を発表する。

→ Phát biểu quan điểm căn cứ trên kết quả thực nghiệm.

Để học tiếng nhật một cách hiệu quả, các bạn hãy tham khảo phương pháp học tiếng nhật nhé!!!!

Xem các bài đã đăng: Tổng hợp ngữ pháp N2

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search