skip to Main Content
Ngữ Pháp につけて

Ngữ pháp につけて -Luyện thi JLPT N2

Qua bài viết này hãy cùng Học Tiếng Nhật 365 tìm hiểu về ngữ pháp につけて nhé!!! Chúng tôi sẽ  mang đến cho các bạn cách sử dụng, ý nghĩa, cấu trúc của ngữ pháp につけて , bên cạnh đó là các câu ví dụ trong các trường hợp cụ thể thường sử dụng trong cuộc sống.

Ngữ pháp につけて – Nitsukete ngu phap

Ý nghĩa: “Mỗi lần…” (Cứ mỗi khi làm việc gì thì lại có một cảm xúc nào đó).

Cách sử dụng

  • Ngữ pháp につけて diễn tả ý nghĩa “mỗi lần … thì luôn …”. 
  • Vế sau ngữ pháp につけて là câu liên quan đến cảm giác, cảm xúc. Ngoài ra, 何かにつけてlà cách nói thông dụng có nghĩa là “Mỗi khi có điều gì đó xảy ra”, với trường hợp này có thể không phải là câu thể hiện cảm xúc cũng được.

Cấu trúc

Vるにつけて

♥♥Hãy cùng tham gia Khóa học cấp tốc N2 để nâng cao trình độ tiếng nhật các bạn nhé!!♥♥

Xem thêm : Ngữ pháp につれて

Ví dụ ngữ pháp につけて

  • 戦争のニュースを聞くにつけて、心が痛む。

→ Mỗi lần nghe tin chiến tranh, lòng tôi lại đau thắt.

  • この絵を見るにつけて、心に希望がわいてくる。

→ Mỗi lần ngắm bức tranh này, hi vọng trong tim tôi lại sôi sục.

  • 彼女のうわさを聞くにつけて、心配になる。

→ Mỗi lần nghe tin đồn về cô ấy, tôi lại thấy lo lắng.

  • この作家の本を読むにつけ、今の自分を反省しています。

→ Mỗi lần đọc cuốn sách của tác giả này, tôi lại tự kiểm điểm lại mình

  • そのことを考えるにつけて後悔の念に苛まれる。

→ Mỗi lần nghĩ tới chuyện đó, tôi lại bị dày vò bởi cảm giác hối hận.

  • 環境汚染のニュースを聞くにつけて、健康への影響に不安を感じる

→ Mỗi lần nghe thấy tin tức về ô nhiễm môi trường, tôi lại cảm thấy bất an về ảnh hưởng tới sức khỏe

Để học tiếng nhật một cách hiệu quả, các bạn hãy tham khảo phương pháp học tiếng nhật nhé!!!!

Xem các bài đã đăng: Tổng hợp ngữ pháp N2

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search