skip to Main Content
Ngữ Pháp かと思うと

Ngữ pháp かと思うと・(か)と思ったら- Luyện thi JLPT N2

Qua bài viết này hãy cùng Học Tiếng Nhật 365 học Ngữ pháp かと思うと・かと思ったら!!!!

Ngữ pháp かと思うと・かと思ったら – toomouto-toomottara ngu phap

Ý nghĩa:

– “Vừa mới…thì đã…” , “Vừa thấy…thì đã…”

– “Cứ nghĩ là…không ngờ lại/thế lại mà…”

  • Diễn tả một sự việc, hay trạng thái thay đổi đột ngột xảy ra sau một hành động, sự việc nào đó. Hai sự việc diễn ra gần như đồng thời.
  • Vì nhấn mạnh sự thay đổi quá nhanh chóng nên mang ngữ khí ngạc nhiên của người nói.

Cách sử dụng:

  • Không dùng cho hành vi của chính người nói. Vế phía sau と思うと・と思ったら mang nội dung bất ngờ
  • Cấu trúc này dùng để mô tả sự thật/hiện thực đã xảy ra trong quá khứ, nên vế sau không thể là các từ chỉ ý chí, mệnh lệnh, suy đoán và dạng phủ định :“よう”、”つまり”、”~ません”、”~なさい”、”ください”

Cấu trúc:

Vた(か)と思うと

(か)と思ったら

Ví dụ ngữ pháp かと思うと・(か)と思ったら

この時期は、晴れていたかと思うと、急に降り出すことがあるから、傘をもっていったら?

→ Mùa này cứ vừa nắng lên chút thì ngay lập tức lại mưa nên anh cứ mang ô đi.

やっと暖かくなったかと思うと、今朝は突然の春の雪でびっくりした。

→ Tôi cứ nghĩ là cuối cùng trời cũng ấm rồi cơ, thế mà không ngờ sáng nay đột nhiên tuyết xuân lại rơi.

日曜なのに、お父さん、忙しそうだね。さっき戻ったかと思うと、また出かけて行った。

→ Tuy là ngày chủ nhật nhưng bố có vẻ bận rộn ghê. Vừa nãy mới thấy về mà đã lại đi mất rồi.

赤ちゃんは、泣いたかと思うとすぐに笑いはじめたり、表情の変化が激しい。

→ Em bé vừa mới khóc đã cười ngay rồi, biểu cảm thay đổi nhanh thế.

あの人は忙しい人で、来たかと思ったら、もう帰ってしまった。

→   Người đó là người bận rộn, chợt nhận ra là đến mà đã về mất rồi.

花が咲いたかと思ったら、もう散ってしまった。

→    (khi nhận ra) Hoa vừa mới nở, vậy mà đã tàn rồi.

彼は椅子に座ったかと思うと、すぐに居眠りを始めた。

→ Anh ấy vừa mới ngồi xuống ghế thì đã bắt đầu ngáp.

「彼女、最近、ちょっと変だね」「うん。さっきまで笑っていたかと思うと、急に黙り込んだりして・・・」

→ ”Gần đây cô ấy lạ ghê.”/ “Uh. Vừa nãy đang cười mà ngay lập tức lại chẳng nói chẳng rằng …”

Để học tiếng nhật một cách hiệu quả, các bạn hãy tham khảo phương pháp học tiếng nhật nhé!!!!

Xem thêm: Tổng hợp ngữ pháp N2

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search