skip to Main Content

Kanji : Ngư (魚)

Kanji : Ngư (魚)

Kanji : Ngư (魚)
Kanji : Ngư (魚)

Onyomi: GYO

Kunyomi: sakana, uo

Từ vựng :

魚 (con cá)

 

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top
×Close search
Search