skip to Main Content

Kanji : Ngôn , Ngân (言)

Kanji : Ngôn , Ngân (言)

Kanji : Ngôn , Ngân (言)
Kanji : Ngôn , Ngân (言)

Onyomi: GEN, GON

Kunyomi: i(u)

Từ vựng :

言う (nói)

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search