skip to Main Content

Kanji : Ngoại (外)

Kanji : Ngoại (外)

Kanji : Ngoại (外)
Kanji : Ngoại (外)

Onyomi: GAI, GE

Kunyomi: soto, hoka, hazu(reru), hazu(su)

Từ vựng :

外国 (nước ngoài)

xem thêm :

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search