skip to Main Content

Kanji : Ngọ (午)

Kanji : Ngọ (午)

Kanji : Ngọ (午)
Kanji : Ngọ (午)

Onyomi: GO

Kunyomi:

Từ vựng :

午前 (sáng A.M.)

 

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search