skip to Main Content

Kanji : Nam (男)

Kanji : Nam (男)

Kanji : Nam (男)
Kanji : Nam (男)

Onyomi: DAN, NAN

Kunyomi: otoko

Từ vựng :

男の子 (bé trai)

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search