skip to Main Content

Kanji : Mộc (木)

Kanji : Mộc (木)

Kanji : Mộc (木)
Kanji : Mộc (木)

Onyomi: BOKU, MOKU

Kunyomi: ki, ko

Từ vựng :

木曜日 (thứ 5)

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search