skip to Main Content
Minna No Nihongo Chuukyuu

Minna no Nihongo Chuukyuu PDF

Minna no Nihongo Chuukyuu PDF

Minna no Nihongo Chuukyuu

Minna no Nihongo Chuukyuu PDF  gồm những sách nào?

Minna no Nihongo Chuukyuu Trung Cấp 1 Sách Giáo Khoa là cuốn giáo trình tiếng Nhật được đánh giá cao nhất hiện nay bởi nó tổng hợp tất cả các kỹ năng và hướng dẫn người học tự học, cũng như dành cho việc giảng dạy theo những trình tự nhất định. Đặc biệt, đi kèm với cuốn sách này, nhóm tác giả còn biên soạn ra hơn 2 cuốn sách khác hỗ trợ và nâng cao cho những bài học được đưa ra trong đây như: bản dịch giải thích ngữ pháp bằng tiếng việt và sách bài tập.

Minna no Nihongo Chuukyuu  Trung cấp 2 Sách Giáo Khoa là một phần trong bộ giáo trình Minna no nihongo. Sách tương đương trình độ N2. Minna trung cấp 2 Sách Giáo Khoa là một phần trong bộ giáo trình Minnan no nihongo. Sách tương đương trình độ N2, học hết quyển này Bạn có thể nắm được tương đối kiến thức N2 và sau đó bước vào giai đoạn luyện thi N2. Nếu học chắc sách này thì Bạn sẽ thấy N2 không quá khó khi luyện thi.

Các bạn có thể tham khảo thêm từ vựng N2 để trau dồi hơn nhé

Minna no Nihongo Chuukyuu 1 PDF có gì đặc biệt :

Minna no Nihongo Chuukyuu Trung Cấp 1 Sách Giáo Khoa là cuốn sách chính trong bộ sách Minna no Nihongo. Được biên soạn cho những ai muốn nâng cao kiến thức tiếng Nhật từ trình độ sơ cấp lên trung cấp. Bố cục của cuốn Sách tiếng Nhật này hoàn toàn tương tự với 2 cuốn Minna no nihongo sơ cấp 1 và 2 bản tiếng Nhật. Giáo trình bao gồm 12 bài cho giai đoạn đầu của trình độ trung cấp. Trong mỗi bài sẽ bao gồm các nội dung chính sau:

 • Hội thoại – 会話
 • Ngữ pháp – 文型
 • Câu văn mẫu – 例文
 • Luyện tập A – 練習 A
 • Luyện tập B – 練習 B
 • Luyện tập C – 練習 C
 • Bài tập mondai - 問題集

Minna no Nihongo Chuukyuu Trung cấp là cuốn giáo trình tiếng Nhật được đánh giá cao nhất hiện nay bởi nó tổng hợp tất cả các kỹ năng và hướng dẫn người học tự học, cũng như dành cho việc giảng dạy theo những trình tự nhất định.

Đặc biệt, đi kèm với cuốn sách này, nhóm tác giả còn biên soạn ra hơn 2 cuốn sách khác hỗ trợ và nâng cao cho những bài học được đưa ra trong đây như: bản dịch giải thích ngữ pháp bằng tiếng việt và sách bài tập.

Minna no Nihongo Chuukyuu

Download sách tại đây 

Xem thêm : Mainichi Kikitori

Minna no Nihongo Chuukyuu 1 PDF có gì đặc biệt :

 1. Đọc/viết (bài đọc):

Bao gồm chủ đề đáp ứng sự quan tâm, mong đợi của người học. Nội dung của những chủ đề này tương ứng với trình độ tiếng Nhật ở cấp độ cuối trung cấp

Người học sẽ đọc đoạn văn, trò chuyện với những gì đã được đọc. Sau đó là tập viết một đoạn văn có phân chia bố cục rõ ràng.

Trước mỗi bài tác giả sẽ đưa ra mục đích của bài đó và các gợi ý trong quá trình đọc.

 1. Nói/Nghe (Hội thoại/ phát biểu):

Đề tài của phần hội thoại/phát biểu sẽ liên quan đến đề tài của bài học trong bài đó. Trước mỗi bài, mục tiêu và chức năng của của phần Hội thoại/Phát biểu cũng sẽ được đưa ra.

Từ bài 13 đến bài 18 người học sẽ học các bài hội thoại để tạo ra mối quan hệ tốt hơn với mọi người và giao tiếp trôi chảy hơn.

Từ bài 19 đến bài 24, các bạn sẽ được trao dồi các kỹ năng phỏng vấn, phát biểu, thảo luận, hùng biện, hay cách thể hiện bản thân trong trường hợp phỏng vấn xin việc.

 1. Ngữ pháp/ Luyện tập:

Các câu văn xuất hiện trong phần Ngữ Pháp/ Luyện tập là các câu được lấy từ trong đoạn văn của các phần Đọc/Viết và Nói/Nghe ở mỗi bài, các mẫu câu sẽ được hiển thị bằng chữ đậm. Các mẫu câu ở phần Đọc/Viết và Nói/Nghe ở mỗi bài sẽ được đưa ra theo thứ tự Các mẫu lí giải và các mẫu thực hành.

 1. Bài tâp (Ôn tập):

Phần này xác nhận đã đạt được mục đích của các phần Đọc/Viết và Nói/Nghe ở mỗi bài hay chưa, đã nắm được ý nghĩa và cách dùng của các điểm ngữ pháp cũng như các từ mới hay chưa.

Minna no Nihongo Chuukyuu

Download sách tại đây

Xem thêm : Luyện thi N3

 

 

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search