skip to Main Content

Kanji : Mãi (買)

Kanji : Mãi (買)

Kanji : Mãi (買)
Kanji : Mãi (買)

Onyomi: BAI

Kunyomi: ka(u)

Từ vựng :

買い物 (mua đồ vật)

 

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search