skip to Main Content
Luyện Dịch Tiếng Nhật

Luyện dịch tiếng Nhật – Học tiếng Nhật

Luyện dịch tiếng Nhật qua báo chí – luyện thi N3-N2-N1

Luyện dịch tiếng Nhật qua báo chí

luyện dịch tiếng Nhật

破壊する はかいする phá hoại

放火 ほうかphóng hỏa

大規模 だいきぼうquy mô lớn

製造 せいぞう chế tạo

Nによりますと: theo

改善 かいぜん cải thiện

暴動 ぼうどうbạo động

逮捕 たいほ bắt giữ

捜査 そうさ điều tra

措置 そうち biện pháp

講じる こうじる đưa ra

Xem thêm: luyện thi N3

NỘI DUNG

棒のような物を持ち建物などを破壊する人たち。さらに車が放火されたり、複数の車がひっくり返されたりする事態に。大規模な暴動が起きたのは、アップルのスマートフォン「iPhone」を製造するインド国内の工場。

Những người cầm vật gì đó như là gậy, phá hủy những tòa nhà. Nặng hơn nữa, họ phóng hỏa đốt xe, lật nhiều xe…Nơi xảy ra vụ bạo động quy mô lớn nằm bên trong Ấn độ, nơi sản xuất iphone.

AP通信などによりますと、未払いとなっている給料4か月分の支払いや労働環境の改善などを求め、工場の労働者らが暴動に出たといいます。今回の暴動で地元当局は149人を逮捕。 Theo hãng thông tấn AP, những người làm việc ở nhà máy đã yêu cầu trả phần lương còn thiếu 4 tháng qua và đòi cải thiện điều kiện lao động nên đã tham gia vụ bạo động. Nhà chức trách địa phương dã bắt 149 người trong vụ bạo động lần này.

州政府の当局者「どういった理由でこうした事件が起きたのか、適切な捜査が行われ、必要な措置が講じられるだろう」 Nhà chức trách bang đã nói rằng chúng tôi sẽ tiến hành điều tra nguyên nhân xảy ra bạo động và cónhững biện pháp thích hợp. ロイター通信などによりますと、工場は台湾企業と関係していて、被害総額は7億円以上にのぼるということです。

Theo hãng thông tấn Reutor, nhà máy có liên quan đến các doanh nghiệp Đài Loan, tổng thiệt hại lên đến 700 triệu Yên.

Xem thêm: ngữ pháp N3

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search