skip to Main Content

LUYỆN DỊCH BÁO NHẬT

LUYỆN DỊCH BÁO NHẬT
Chủ đề: Mỹ chuẩn bị tiêm vacxin Pfizer

Luyện dịch báo Nhật

Từ vựng:
迅速な じんぞく nhanh chóng
目指す めざす nhắm đến
幹部 ばんぶ cán bộ
製造 せいぞう chế tạo
拠点 きょてん căn cứ
以降 いこう kể từ
見通し みとおし dự báo
判断  はんだん phán đoán
接種  せっしゅ tiêm chủng
にあたって: dịp, nhân dịp
Xem thêm: ngữ pháp N3
Nội dung
Bản dịch:
トランプ政権のワクチンの迅速な供給を目指すプロジェクト、「ワープ・スピード作戦」の幹部は12日、「これから24時間以内にワクチンがファイザーの製造施設から物流会社の拠点に移される」と説明しました。
 
Quản lý  Chiến dịch Warp Speed, chiến dịch nhắm đến cung cấp vacxin tốc độ nhanh của chính quyền Trump cho biết ” trong vòng 24h Vacxin sẽ được chuyển nơi chế tạo đến khu vực tiêm chủng của các bang”
その上で、13日夜には配送が始まり、14日朝以降、ワクチンが順次、病院などの施設に届く見通しです。その後は、それぞれの州の判断で接種が行われます。
Theo đó, trong tối ngày 13 cuộc vận chuyển sẽ bắt đầu và sau sáng ngày 12, vacxin được dự kiến sẽ được chuyển đến các cơ sở như bệnh viên. Sau đó, từng bang sẽ tiến hành tiêm chủng tùy theo tình hình.
 
一方、緊急使用の許可を出したFDA(=米食品医薬品局)のハーン長官は、「安全性・有効性を高い基準で検証してきた」と強調した上で、許可を出すにあたって、「政治的な圧力はなかった」と述べました。
Song song với đó, ông Han-trưởng cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ- đã phát biếu”sau khi kiểm chứng dựa trên tiêu chuẩn an toàn và hiệu quả, lúc cấp phép, chúng tôi không có áp lực chính trị nào”
Xem thêm:

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search