skip to Main Content

Kanji : Lục (六 )

Kanji : Lục (六 )

Kanji : Lục (六 )
Kanji : Lục (六 )

Onyomi: ROKU

Kunyomi: mut(tsu), mu(tsu), mu-, mui-

Từ vựng :

六つ – muttsu : 6 cái

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search