skip to Main Content

Kanji : Lai (来)

Kanji : Lai (来)

Kanji : Lai (来)
Kanji : Lai (来)

Onyomi: RAI

Kunyomi: ku(ru), kita(ru), kita(su)

Từ vựng :

来月 (tháng tới)

来る (đến)

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search