skip to Main Content

Kanji : Kim (金)

Kanji : Kim (金)

Kanji : Kim (金)
Kanji : Kim (金)

Onyomi: KIN, KON

Kunyomi: kane

Từ vựng :

金曜日 (thứ 6)

 

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search