skip to Main Content

Kanji : Không, Khổng (空)

Kanji : Không, Khổng (空)

Kanji : Không, Khổng (空)
Kanji : Không, Khổng (空)

Onyomi: KUU

Kunyomi: sora, a(keru), kara

Từ vựng :

空 (bầu trời)

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search