skip to Main Content

Kanji : Khí (気)

Kanji : Khí (気)

Kanji : Khí (気)
Kanji : Khí (気)

Onyomi: KI, KE

Kunyomi:

Từ vựng :

元気 (sức khỏe)

xem thêm :

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search