skip to Main Content

Kanji : Khẩu (口)

Kanji : Khẩu (口)

Kanji : Khẩu 口
Kanji : Khẩu 口

Onyomi: KOU, KU

Kunyomi: kuchi

Từ vựng :

出口 (lối ra)

 

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search