skip to Main Content

Kanji : Y (医)

Kanji : 医 ( Y)

Kanji chữ 医
Kanji chữ 医

Âm On : イ

Âm Kun : い.やす    い.する    くすし

Nét : 7 Nét

Từ vựng :

医者: Bác sĩ

医学: Y học

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search