skip to Main Content

KANJI :  Xuân (春)

KANJI :  Xuân (春)

KANJI :  Xuân (春)
KANJI :  Xuân (春)

Âm On : シュン

Âm Kun : はる

Nét :   9 Nét

Từ vựng :

春:Mùa xuân

春日:Ngày xuân

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search