skip to Main Content

KANJI : Viện (院)

KANJI : Viện (院)

KANJI chữ viện
KANJI chữ viện

Âm On : イン

Âm Kun : 

Nét : 10 Nét

Từ vựng :

病院: Bệnh viện

医院: Y viện

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search