skip to Main Content

KANJI : Vật (物)

KANJI : Vật (物)

KANJI : Vật (物)
KANJI : Vật (物)

Âm On : ブツ    モツ

Âm Kun : もの

Từ vựng :

物 :Vật 

動物 : Động vật

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search