skip to Main Content

KANJI : Văn, vấn (文)

KANJI : Văn, vấn (文)

KANJI : Văn, vấn (文)
KANJI : Văn, vấn (文)

Âm On : ブン    モン

Âm Kun : ふみ

Từ vựng :

文法 : Phương Pháp

文書: Văn học

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search