skip to Main Content

KANJI : Vận (運)

KANJI : Vận (運)

KANJI : Vận (運)
KANJI : Vận (運)

Âm On : ウン

Âm Kun : はこ.ぶ

Nét : 12 Nét

Từ vựng :

運びます: Tải

運動します: Vận động

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search