skip to Main Content

KANJI : Vấn (問)

KANJI : Vấn (問)

KANJI : Vấn (問)
KANJI : Vấn (問)

Âm On : モン

Âm Kun : と.う    と.い    とん

Từ vựng :

質問: Câu hỏi

問題 :Vấn đề

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search