skip to Main Content

KANJI :Chỉ (止)

KANJI :Chỉ (止)

KANJI :Chỉ (止)
KANJI :Chỉ (止)

Âm On :  シ

Âm Kun : と.める と.まる 

Nét : 4 Nét

Từ vựng :

禁止:Cấm đoán

止める:Dừng, ngưng lại

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search