skip to Main Content

KANJI :Tự (自)

KANJI :Tự (自)

KANJI :Tự (自)
KANJI :Tự (自)

Âm On :  シ

Âm Kun : みずか.ら

Nét :   6 Nét

Từ vựng :

自分:Bản thân

自転車:Xe đạp

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search