skip to Main Content

KANJI :Tử (死)

KANJI :Tử (死)

KANJI :Tử (死
KANJI :Tử (死

Âm On :  シ    ジ

Âm Kun : し.に

Nét : 6Nét

Từ vựng :

死にます:Mất, chết

死亡:Chết

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search