skip to Main Content

KANJI :  Trường (場)

KANJI :  Trường (場)

KANJI :  Trường (場)
KANJI :  Trường (場)

Âm On : ジョウ    チョウ

Âm Kun : ば

Nét :   12 Nét

Từ vựng :

工場:Nhà máy

場所:Địa điểm

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search