skip to Main Content

KANJI : Trú ( 昼)

KANJI : Trú ( 昼)

KANJI : Trú ( 昼)
KANJI : Trú ( 昼)

Âm On : チュウ

Âm Kun : ひる

Nét :    12 Nét

Từ vựng :

昼食 : Bữa trưa

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search