skip to Main Content

KANJI :  Trú (住)

KANJI :  Trú (住)

KANJI :  Trú (住)
KANJI :  Trú (住)

Âm On : シュウ

Âm Kun :す.む    す.まう

Nét :   7 Nét

Từ vựng :

住宅地: Khu vực

住まう : Ở

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search