skip to Main Content

KANJI : Triêu, triều (朝)

KANJI : Triêu, triều (朝)

KANJI : Triêu, triều (朝)
KANJI : Triêu, triều (朝)

Âm On : チュウ

Âm Kun :あさ 

Nét :    12 Nét

Từ vựng :

朝:Buổi sáng 

朝食 : Bữa sáng

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search