skip to Main Content

KANJI : Tri, trí ( 知)

KANJI : Tri, Trí ( 知)

KANJI : Tri, trí ( 知)
KANJI : Tri, trí ( 知)

Âm On : チ

Âm Kun : し.る

Nét :   8 Nét

Từ vựng :

知る :Biết 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search