skip to Main Content

KANJI : Trì (池)

KANJI : Trì (池)

KANJI : Trì (池)
KANJI : Trì (池)

Âm On : チ 

Âm Kun : いけ

Nét :   6 Nét

Từ vựng :

池 : Cái ao

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search