skip to Main Content

KANJI : Trì (持)

KANJI : Trì (持)

KANJI : Trì (持)
KANJI : Trì (持)

Âm On :  ジ

Âm Kun : も.つ

Nét :   9 Nét

Từ vựng :

持つ:Cầm nắm

持物 : Hàng mang theo

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search