skip to Main Content

KANJI : Trà (茶)

KANJI : Trà (茶)

KANJI : Trà (茶)
KANJI : Trà (茶)

Âm On : チャ    サ

Âm Kun : 

Nét :   9  Nét

Từ vựng :

お茶 :  Trà xanh

緑茶 : Lục trà

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search