skip to Main Content

KANJI : Tống (送)

KANJI : Tống (送)

KANJI : Tống (送)
KANJI : Tống (送)

Âm On : ソウ    

Âm Kun : おく.る

Nét :   9 Nét

Từ vựng :

送る :Gửi đi 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search