skip to Main Content

KANJI : Tiện (便)

KANJI : Tiện (便)

KANJI : Tiện (便)
KANJI : Tiện (便)

Âm On : ベン    ビン

Âm Kun : たよ.り

Từ vựng :

便利: Tiện lợi

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search