skip to Main Content

KANJI : Tịch (夕)

KANJI : Tịch (夕)

KANJI : Tịch (夕)
KANJI : Tịch (夕)

Âm On : セキ    

Âm Kun : ゆう

Nét :   7 Nét

Từ vựng :

夕べ :Buổi chiều

夕方 : Chiều ta

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search