skip to Main Content

KANJI : Thuyết (説)

KANJI : Thuyết (説)

KANJI : Thuyết (説)
KANJI : Thuyết (説)

Âm On : セツ    

Âm Kun : と.く

Nét :   14 Nét

Từ vựng :

説明 : Thuyết minh

小説 : Tiêu thuyết

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search