skip to Main Content

KANJI : Thu (秋)

KANJI : Thu (秋)

KANJI : Thu (秋)
KANJI : Thu (秋)

Âm On : シュウ

Âm Kun : あき    とき

Nét :   9 Nét

Từ vựng :

秋 : Mùa thu

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search