skip to Main Content

KANJI : Thế (世)

KANJI : Thế (世)

KANJI : Thế (世)
KANJI : Thế (世)

Âm On : セイ  セ 

Âm Kun : よ

Nét :   5 Nét

Từ vựng :

世界 : Thế giới

世代 :Thời đại

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search