skip to Main Content

KANJI : Thanh (青)

KANJI : Thanh (青)

KANJI : Thanh (青)
KANJI : Thanh (青)

Âm On : セイ

Âm Kun : あお    あお-    あお.い

Nét :   8 Nét

Từ vựng :

:Màu xanh

青年 : Người trẻ

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search