skip to Main Content

KANJI : Thanh (声)

KANJI : Thanh (声)

KANJI : Thanh (声)
KANJI : Thanh (声)

Âm On : セイ   

Âm Kun : こえ

Nét :   7 Nét

Từ vựng :

声 : Âm thanh

声楽 : Âm nhạc

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search