skip to Main Content

KANJI : Thái (太)

KANJI : Thái (太)

KANJI : Thái (太)
KANJI : Thái (太)

Âm On : タイ  タ

Âm Kun : ふと.い    ふと.る

Nét :   4 Nét

Từ vựng :

太い : Mập 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search