skip to Main Content

KANJI : Tập (習)

KANJI : Tập (習)

KANJI : Tập (習)
KANJI : Tập (習)

Âm On : シュウ

Âm Kun :なら.う

Nét :   11 Nét

Từ vựng :

練習:Luyện tập

習う:Dạy học

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search